Η συμβολαιογράφος Aγγελική Α. Πρίφτη γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Λύκειο Κερατέας Αττικής.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Εταιρική Διακυβέρνηση στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.

Από το έτος 2000 έως το έτος 2008, υπήρξε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και άσκησε το επάγγελμα της δικηγόρου με ειδίκευση σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Διορίστηκε συμβολαιογράφοςστην Πάρο Κυκλάδων το έτος 2009 με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, κατόπιν επιτυχίας στον πανελλήνιο εισαγωγικό διαγωνισμό, που διεξήχθη το έτος 2008, και το γραφείο της ασχολείται με όλα τα είδη συμβολαιογραφικών πράξεων.

Αρχείο Συμβολαιογραφείου

Το αρχείο του συμβολαιογραφείου περιλαμβάνει, πέραν των πράξεων της Συμβολαιογράφου, όλες τις πράξεις του πρώην Συμβολαιογράφου Πάρου Ιωάννη Η. Γκίκα και της πρώην Συμβολαιογράφου Πάρου Δανάης Θανοπούλου έως το έτος 2008.

Αρμοδιότητα

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη και για οποιοδήποτε ακίνητο εντός της χώρας, με μόνη προϋπόθεση να υπογραφεί η σχετική πράξη στην Πάρο-Αντίπαρο Κυκλάδων.