Η συμβολαιογραφος παρεχει  υπηρεσιες που εμπιπτουν στο Εμπραγματο Δικαιο:
 • Αγοραπωλησίες
 • Γονικές παροχές
 • Δωρεές (εν ζωή & αιτία θανάτου)
 • Εργολαβικά συμβόλαια
 • Διανομές - ανταλλαγές ακινήτων
 • Προσύμφωνα & οριστικά συμβόλαια
 • Συστάσεις - καταργήσεις οριζόντιας /κάθετης ιδιοκτησίας - Κανονισμοί σχέσεων συνιδιοκτητών
 • Μισθωτήρια συμβόλαια
 • Πράξεις θέσης χώρων στάθμευσης σε εξυπηρέτηση κτηρίου - Ν.1221/1981
 • Πράξεις παραχώρησης - μεταφοράς - εξάλειψης υποθήκης
 • Λοιπές συμβολαιογραφικές πράξεις