Η συμβολαιογραφος παρεχει ολες τις υπηρεσιες που εμπιπτουν στο Εταιρικο Δικαιο οπως:
  • Σύσταση εταιριών μέσω "ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ" [Υ.Μ.Σ.] - "ONE-STOP-SHOP"
  • Τροποποιήσεις - Κωδικοποιήσεις καταστατικών
  • Μεταβιβάσεις / εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων -μετοχών
  • Προσύμφωνα μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων - μετοχών
  • Συγχωνεύσεις - μετατροπές -λύσεις εταιριών
  • Διανομή εταιρικής περιουσίας
  • Παράσταση σε γενικές συνελεύσεις Α.Ε. - Μονοπρόσωπων Ε.Π.Ε.