Η συμβολαιογραφος παρεχει ολες τις υπηρεσιες που εμπιπτουν στο Ενοχικο Δικαιο οπως:

  • Μισθωτήρια συμβόλαια / εκχώριση μισθωμάτων
  • Νέες μορφές συμβάσεων (leasing)
  • Συμβάσεις μεταβίβασης περιουσίας - 367 Α.Κ.
  • Πράξεις κατάθεσης / ανάληψης γραμματίου δημόσιας κατάθεσης- 427 Α.Κ.
  • Σύσταση χρησιδανείου (ακινήτου - κινητών)
  • Πράξεις αναγνώρισης - αναδοχής - άφεσης χρέους
  • Σύσταση ισόβιας προσόδου
  • Εκχώρηση οικοδομικής άδειας